Event-og festdekorationer

Certificerede ballonartister (CBA'er) siden 1993 & 1998! 

Kai Keskumaki: 2840 7777, CBA 1993 (IBAC) 

Lars Lottrup: 2088 5277, CBA 1998 (EBS)

"Danmarks professionelle ballonartister" 

 / Til portfolio /

Copyright 2023 - Fotos: Scandinavian Balloon Art