Event-og festdekorationer

Certificerede ballonartister (CBA'er) i over 50 Śr! 

Kai Keskumaki: 4583 4000, CBA 1993 (IBAC) 

Lars Lottrup: 2088 5277, CBA 1998 (EBS)

"Danmarks professionelle ballonartister" 

FCKs Guldfest 2019 / Til portfolio / Reklameballoner / Ballongas & helium

Copyright 2021 - Fotos: Scandinavian Balloon Art